Dagslyslamper

Dagslyslamper

Dagslyslamper

Solskinn og varme representerer grunnforutsetningene for livet, og gir oss all viktig livskraft og energi. Om sommeren er lysmengde størst, ettersom dagene er betydelig lengre. Lysets mengde måles i lux. Sollyset utendørs en sommerdag varierer fra 50.000 til 100.000 lux. Tradisjonelle dagslyslamper har lyskilder som gir et helt hvitt fullspekterlys (alle regnbuens farger blandet), og dette måles også i lux. Den vanlige standarden er at en slik lampe skal levere minimum 10.000 lux. Samtlige av disse lampene oppfyller dette kravet, men styrke, behandlingsavstand og plasseringsvennlighet (størrelse) varierer.

Lysterapilampene kompenserer for de negative påkjenninger høst- og vintermørket påfører oss. Erfaringene viser at regelmessig lysterapi hjelper oss til å opprettholde en god arbeidsrytme og innsats. De som jobber innendørs store deler av dagen er spesielt utsatt i mørketiden, og skiftarbeidere eller de som opplever jetlag - kan gjennom lysterapi snu eller komme inn i en ny døgnrytme. En lysterapilampe bør benyttes daglig. Behandlingen gir best effekt på morgenen og tidlig ettermiddag. Husk at regelmessig mosjon og godt kosthold utgjør en like grunnleggende del av ditt velbefinnende.

Finner ingen produkter her.